خلاقیت و ساختار شکنی

درکنار رعایت اصول و قواعد

اول بگیم چرا کافگاه؟

خب داستان از این قرار بود که ما با دو المان مواجه بودیم که عناصر تشکیل دهنده ماست:

  • کافه (یا همون کافی که معرف حضور هست)
  • کارگاه (که برای ما و هر کسی که با تولید سرو کار داره آشناس)